Wersja językowa


      Innowacja Sp. z o.o. zajmuje się produkcją wyrobów aluminiowych
   ze stopów AlSi7Mg, AlSi10Mg wg. normy EN-PN 1706. Oferta wykonania
   wyrobów obejmuje kompletny proces technologiczny, z podziałem na
   etapy produkcyjne:

    Projektowanie i wykonywanie oprzyrządowania modelowego
    oraz form kokilowych.

    Produkcja odlewów ze stopu AlSi:
     - metodą kokilową,
     - metodą piaskową, w masach klasycznych
     - metodą paskową w masach samoutwardzalnych na bazie spoiwa
    geopolimerowego
.

    Obróbka cieplna odlewów aluminiowych.
    Obróbka odlewów na maszynach konwencjonalnych.
    Specjalistyczna obróbka na urządzeniach sterowanych numerycznie.
    Malowanie proszkowe.

      W celu zapewnienia indywidualych wymagań jakościowych klientów
   wyroby gotowe mogą zostać poddane szczegółowej kontroli w zakresie:

   Badanie składu chemicznego stopu.
   Pomiar geometryczny na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
   Pomiar twardości stopu oraz badania wytrzymałościowe.
   Badanie szczelności powietrzem w wodzie.
   Badanie szczelności helem.

Rozwiń temat    11.2018
     Zakup centrum obróbczego HAAS EC 1600
    wraz z manipulatorem INDEVA.    06.2018
     Certyfikat Złoty Płatnik 2017
Rozwiń temat
Zapel S.A.
innowacja@innowacja.net.pl
Home :: Oferta :: Historia :: Polityka jakości :: Lista kontaktów :: Lokalizacja