Wersja językowa


Innowacja Sp. z o.o. dysponuje nowoczesną linią produkcyjną na bazie spiowa geopolimerowego, w skład którego wchodzą m.in.:

  • mieszarko-nasypywarka Spartan 310AB,
  • stół wibracyjny z kontrolą częstotliwości zagęszczania,
  • manipulator form skrzynkowych i bezskrzynkowych,
  • stacja regeneracji mas formierskich Gamma 9LL z kratą wstrząsową i pneumatycznym
    systemem transportu piasku,
  • zespół filtrów odciągowych.
Stopień regeneracji masy formierskiej na poziomie 80 - 90%


Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

W tradycyjnej odlewni piaskowej wykonywanie odlewów i rdzeni odbywa się ręcznie. Masa formierska bentonitowa przygotowywana jest w mieszarce krążnikowej, a masę rdzeniową (na bazie oleju rzepakowego) wykonuje się w laboratoryjnej mieszarce krążnikowej. Topienie metalu odbywa się w elektrycznym oporowym piecu tyglowym typu PET-50/601, w którym jednorazowo można przetopić 300 kg stopu aluminium.

Maksymalny gabaryt odlewu: 700x700x500 mm
Maksymalny ciężar odlewu netto: 80 kg

Rdzeniarnia posiada 2 stanowiska strzelarek do wykonywania rdzeni z piasków otaczanych metodą gorącej rdzennicy. Każde stanowisko posiada wymienne urządzenia pneumatyczne lub ręczne umożliwiające montaż i napęd rdzennicy. Rdzenie wykonywane są również na stanowiskach ręcznych w rdzennicach drewnianych. W procesie ręcznego wykonania rdzeni stosuje się masę na bazie oleju rzepakowego, przygotowywaną w mieszarce skrzydełkowej.

Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie

Zapel S.A.
innowacja@innowacja.net.pl
Home :: Oferta :: Historia :: Polityka jakości :: Lista kontaktów :: Lokalizacja